piątek, 29 lutego 2008

Na dworze papieskim

Z okazji ogłoszenia paktu laterańskiego, kładącemu kres konfliktowi pomiędzy Stolicą Apostolską a Rządem Królestwa Italji, u sekretarza stanu, kard. Gaspari (w środku w pierwszym rzędzie) odbyło się uroczyste przyjęcie wszystkich akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej ambasadorów i posłów pomiędzy którymi był i przedstawiciel Rzplitej Polskiej p. Władysław Skrzyński (drugi obok kard. Gaspari, odznaczony Nr. 21). Inni to przedstawiciele Austrji (1), Czechosłowacji (2), Litwy (3), Jugosławji (4), Nikaragui (5), San Marino (6), Anglji (7), Węgier (8), Rumunji (9), Portugalji (10), ks. Duca (11), poseł Wenezueli (12), ks. Pizzardo (13), poseł Kolumbji (14), Peru (15), Hiszpanji (16), Chile (17), Brazylji (18), Niemiec (20), Belgji (22), Argentyny (23), Francji (24) i Boliwji (25). Przedstawiciela Italji niema jeszcze, bo traktat laterański nie został jeszcze przez parlament italski ratyfikowany. Obok tej fotografji, podajemy dwa widoki: zewnętrzny i wewnętrzny, przeznaczonego dla Papieża wagonu osobnego pociągu kolejowego.

Źródło: Światowid nr 14 (243) - 30.03.1929, str.4

Brak komentarzy: