sobota, 28 lutego 2009

Nowe bagnety angielskie

Piechota angielska otrzymała obecnie nowe, znacznie krótsze bagnety, zbliżone wyglądem do dawnych austrjackich. Na zdjęciu widzimy żołnierzy angielskich, z których jeden (po prawej) trzyma w raku bagnet starego typu, a drugi nowego.

Źródło: Światowid - 12.02.1938, str.2

czwartek, 26 lutego 2009

Polski skaut w Ameryce

Polski skaut w Ameryce. Niejednokrotnie już mieliśmy sposobność ilustrowania wielkiej podróży po świecie, jaką rodak nasz, skaut J. Jeliński przedsięwziął na samochodzie. Obecnie dajemy widok z Cleveland w Stanie Ohio, gdzie p. Jelińskiego (X) witali entuzjastycznie nie tylko rodacy ale i miejscowy Klub Automobilowy, którego prezes p. Ohajo (XX) wręczył mu godność członka tego klubu

Źródło: Światowid nr 6 (183) - 04.02.1928, str.8

środa, 25 lutego 2009

Strzały w Davos

Przywódcą narodowych socjalistów narodowości niemieckiej w Szwajcarji był Wilhelm Gustloff, który prowadził wytężoną agitację nad realizacją haseł nazistycznych w Szwajcarji. Przed kilku dniami został on skrytobójczo zastrzelony przez żyda, Dawida Frankfurtera, syna rabina z Jugosławii. Morderca po aresztowaniu zeznał, że zabił przywódcę szwajcarskich hitlerowców, ponieważ chciał unieszkodliwić człowieka, który siał nienawiść rasową.
Wiadomość o śmiertelnych strzałach w Davos wywołała wzburzenie w całych Niemczech. Na trumnę Wilhelma Gustloffa nadesłali wieńce zarówno kanclerz Hitler, jak i inni przywódcy Trzeciej Rzeszy. Morderca stanie niebawem przed sądem. Czeka go długoletnie więzienie, gdyż kara śmierci została w Szwajcarii zniesiona.

Zwłoki Wilhelma Gustloffa, zamordowanego w Davos przez Dawida Frankfurtera.

Przywódca narodowych socjalistów w Szwajcarii Wilhelm Gustloff, zamordowany skrytobójczo w Davos

Morderca Dawid Frankfurter, syn rabina z Jugosławii

Źródło: Światowid nr 7 (601) - 15.02.1936, str.13

poniedziałek, 23 lutego 2009

Na ślubnym kobiercu

W ubiegły czwartek odbył się w Kościeliskach ślub p. wiceministra Aleksandra Bobkowskiego z p. Heleną primo voto Zwisłocką, córką p. Prezydenta Rzplitej. Błogosławieństwa udzielił parze nowożeńców miejscowy proboszcz ks. kanonik Humpola. Po ślubie młoda para podejmowana była serdecznie przez p. Prezydenta i Jego małżonkę, którzy obecnie zamieszkują willę „Dworek" w Zakopanem. Na zdjęciu p. Prezydent z małżonką, parą nowożeńców i gośćmi weselnymi.

Źródło: Światowid nr 18 (497) - 17.02.1934, str.2

niedziela, 22 lutego 2009

Nowy poseł sowiecki w Warszawie

Nowy poseł sowiecki w Warszawie. Nowomianowany poseł Z.S.R.R. przy rządzie Rzpltej w Warszawie, p. Antonow Owsiejenko złożył swe listy uwierzytelniające na ręce p. Prezydenta Rzpltej. Nasze zdjęcie przedstawia p. Owsiejenko, opuszczającego po tej ceremonji apartamenty na Zamku królewskim w Warszawie.

Źródło: Światowid nr 5 (287) - 08.02.1930, str.14

piątek, 20 lutego 2009

Proces o zabójstwo śp. Igi Korczyńskiej w Warszawie


Obok: Śp. Iga Korczyńska, tancerka z teatru „Ananas" w Warszawie, zastrzelona w sierpniu ub. r. przez swojego narzeczonego Drożyńskiego.

W kole: Drożyński, zabójca śp. Igi Korczyńskiej, prowadzony pod konwojem na salę sądową.

Poniżej: Grupa publiczności, wśród której przeważają artystki teatrów warszawskich, przysłuchująca się rozprawie.

Źródło: Światowid nr 19 (404) - 07.05.1932, str.18

czwartek, 19 lutego 2009

Torpedy powietrzne

Armia i marynarka amerykańska otrzymały nową i straszliwą broń, a mianowicie działa, wyrzucające przeciwko nieprzyjacielskim samolotom równocześnie z sześciu luf torpedy powietrzne o niezwykłej sile eksplozywnej. Na zdjęciu wyrzutnia torped powietrznych na okręcie amerykańskim.

Źródło: Światowid nr 6 (704) - 05.02.1938, str.12

środa, 18 lutego 2009

Krwawe rozruchy w Kaliszu

Krwawe rozruchy w Kaliszu. W cichym zazwyczaj Kaliszu wybuchły krwawe rozruchy, spowodowane przez bezrobotnych, rozagitowanych przez miejscowych i zagranicznych komunistów. Tłum zaatakował koszary policyjne i rzucił się następnie na magistrat, nie szczędząc ani jego murów i biur, ani nawet jego funkcjonarjuszów.
W tych warunkach wystąpić musiała nietylko policja ale i siła zbrojna, której wreszcie udało się położyć kres zaburzeniom. Na zdjęciach, specjalnie dla naszego pisma dokonanych, widać na lewo u góry zdemolowany drugi pokój przy wydziale prezydjalnym w Magistracie, u dołu dwóch rannych policjantów na tle zbombardowanych murów koszar; na zdjęciach na prawo podajemy u góry widok tych koszar Policji konnej po bombardowaniu ich kamieniami, u dołu zaś szpital św. Trójcy, w którym przebywają ranni. Zajścia w Kaliszu spowodują niewątpliwie nasze władze naczelne do zajęcia sprawą braku pracy.

Źródło: Światowid nr 8 (81) - 20.02.1926, str.12

poniedziałek, 16 lutego 2009

Marsz od południa

Mieszkańcy Malagi mogą znów spać spokojnie, albowiem czuwają nad nim straże gen. Franco. Na zdjęciu widzimy warte wojskową narodowców na jednym z wynioślejszych punktów Malagi.

Ludność Malagi zgotowała wkraczającym wojskom gen. Franco żywiołową owację, witając z radością swych wybawicieli z pod czerwonego reżimu.


Ludność Malagi, która nie chciała ewakuować z czerwonymi z miasta, kryła się przed nimi podczas oblężenia do tamtejszych kościołów. Na zdjęciu widzimy grupę tych uchodźców, sfotografowanych przed kościołem bezpośrednio po zajęciu miasta.

Olbrzymie tłumy ludności na ulicach Malagi, podczas wejścia do miasta wojsk narodowych. Na pierwszym planie oddział kawalerji narodowej.

Natychmiast po zajęciu Malagi, wojska narodowe przedsięwzięły dalszy marsz naprzód wzdłuż wybrzeża. Oto oddział karabinów maszynowych, maszerujący przybrzeżną szosą.


Moment powitania wojsk narodowych w Maladze. Oto m. in. widzimy klęczącą kobietę, witającą wyciągniętą ręką narodowe oddziały. Ze zbolałej jej twarzy możemy wyczytać straszne przejścia, które dotknęły ją pod „rządami" czerwonych.

Powrót do Malagi ubogiej ludności miasta, która w obawie przed czerwonym terorem chroniła się dotąd po okolicznych wioskach.

Wkroczenie wojsk narodowych do zdobytej Malagi.

Źródło: Światowid nr 9 (655) - 27.02.1937, str.6-7, 24

sobota, 14 lutego 2009

Oszuści przebrani w szaty duchowne

Oszuści, przebrani w szaty duchowne. W tych dniach aresztowano w Warszawie trzech oszustów, przebranych w szaty duchowne, którzy dokonali wielu kradzieży i oszustw. Podajemy ich fotografje, a mianowicie u góry na lewo Piotra Stanikowskiego, który ofiary swe hypnotyzował, na prawo Bolesława Matejaka, b. żandarma, poniżej zaś na prawo typowego „niebieskiego ptaka" Tomasza Zadębskiego.

Źródło: Światowid nr 8 (185) - 18.02.1928, str.4

piątek, 13 lutego 2009

Wiedeń w zamieci śnieżnej

Wiedeń w zamieci śnieżnej. Przed kilku dniami przeszła nad Wiedniem burza śnieżna, która spowodowała zupełny zastój w komunikacji. Wskutek zasp śnieżnych stanęły bowiem tramwaje i auta. Na fotografji pługi motorowe, usuwające śnieg z szyn tramwajowych.

Źródło: Światowid nr 9 (342) - 28.02.1931, str.2

czwartek, 12 lutego 2009

Udaremnione włamanie do Kasy Głównej Urzędu Pocztowego w Warszawie

Komisja złożona z Gen. Dyrektora Poczt i Telegr. J. Moszczyńskiego (1), Komendanta Policji Państwowej na m. Warszawę Czyniewskiego (2), prez. warsz. Dyrekcji Poczt i Tel. Seidlera (3), przeprowadza przy pomocy strażników pocztowych: A. Piotrowskiego (4) i Sztuki (5), oraz posterunkowych: Puzia (6), Kanka (7) i Figielskiego (8), którzy udaremnili włamanie, badanie otworu kanałowego (x), przy pomocy którego włamywacze mieli dostać się do Kasy. Krata w otworze widoczna na zdjęciu, założona została już po wykryciu zamierzonego włamania. W ten sposób udało się dzięki czujności posterunkowych udaremnić zuchwały plan, który w razie urzeczywistnienia przyniósłby znaczne szkody skarbowi pocztowemu.

Źródło: Światowid nr 7 (26) - 14.02.1925, str.4

wtorek, 10 lutego 2009

"Miłe złego początki"

Zdjęcie przedstawia uroczą artystkę teatru „Qui Pro Quo" w Warszawie, p. Ninę Grudzińską, która w ostatnim programie tego teatru p.t. „Miłe złego początki" zbiera oklaski za swoje piosenki cygańskie.

Źródło: Światowid nr 11 (396) - 12.03.1932, str.24

poniedziałek, 9 lutego 2009

Drwal z Doorn zadowolony

Drwal z Doorn zadowolony. — Miejscowość Doorn w Holandji, w której mieszka ekscesarz Wilhelm została zaliczona do rezerwatu przyrody, wskutek czego nie będzie tam można w przyszłości wyciąć żadnego drzewa bez zezwolenia rządu holenderskiego. Zarządzenie to dotknęło mimowoli ekskajzera, który na wygnaniu z zamiłowaniem oddawał się rąbaniu drzewa i chlubi się, że już niejedno z nich padło jego ofiarą. Z drugiej strony jednak Wilhelmowi zniżono wydatnie podatki. Ta wiadomość widocznie bardzo go ucieszyła, gdyż z twarzy jego bije zadowolenie. Towarzysze jego uzbrojeni w topory i siekiery także się śmieją.

Źródło: Światowid nr 6 (339) - 07.02.1931, str.9

niedziela, 8 lutego 2009

Lotnictwo


Na lewo: Międzynarodowa Federacja Lotnicza okryła się żałobą. W Paryżu zmarł hr. de la Vaulx, prezes Federacji Lotniczej. — Na zdjęciu trumna ze zwłokami Zmarłego w sali Klubu Lotnicz.

Z Londynu do Australji. Miss Amy Johnson wyleciała na awionetce „Jason" z Londynu do Australji, mając zamiar pobić rekord Hinklera, wynoszący dla tej przestrzeni 15-cie i pół dnia.

Kobiety górą. Lotniczka Lena Bernstein zdobyła rekord światowy wytrzymałości w locie, unosząc się nad lotniskiem le Bourget przez 36 godzin, bez lądowania i czerpania benzyny z innego aparatu.

Nieustraszony lotnik. Znany pionier lotnictwa żaglowego, Niemiec Espenlaub wystartował w Wassermunde na aparacie rakietowym i spadł, poraniwszy się ciężko.

Katastrofa samolotowa. Pod Berlinem z niewiadomej przyczyny roztrzaskał się aparat typu D. 1437. Lotnik i mechanik zostali w beznadziejnym stanie przewiezieni do szpitala.

Źródło: Światowid nr 19 (301) - 17.05.1930, str.13

piątek, 6 lutego 2009

Eksplozja zbiornika gazowego w Poznaniu

Eksplozja zbiornika gazowego w Poznaniu. Zdjęcie nasze przedstawia akcję poznańskiej straży pożarnej, celem ugaszenia pożaru zbiornika gazu w gazowni miejskiej, gdzie skutkiem wybuchu gazu dach wyleciał w powietrze a zbiornik cały stanął w płomieniach.

Eksplozja zbiornika gazowego w Poznaniu. Zdjęcie nasze przedstawia pożar wielkiego zbiornika gazowego w Poznaniu, którego wybuch wyrządził ogromne szkody i spowodował w pierwszej chwili wielki popłoch w mieście.

Źródło: Światowid nr 10 (83) - 06.03.1926, str.4

środa, 4 lutego 2009

Tydzień trzeźwości w Polsce

Tydzień trzeźwości w Polsce. Propagandą na rzecz tego hasła, przeprowadzoną w ostatnim tygodniu w całej Polsce, zajęła się w Krakowie młodzież rękodzielnicza i przemysłowa, mieszcząca się w Bursie X. Kuznowicza. Zdjęcie nasze przedstawia fragment demonstracyjnego pochodu pod hasłem: „Nie dawajcie dzieciom ani piwa, ani wina ani wódki"

Źródło: Światowid nr 7 (132) - 12.02.1927, str.16

wtorek, 3 lutego 2009

Człowiek o żelaznych muskułach

Szeregiem wielkich sukcesów w zapasach, w stylu catch as catch can, może poszczycić się polski zapaśnik Karol Nowina Szczerbiński, zwany także z racji swego pokrewieństwa ze słynnymi braćmi Cyganiewiczami, Zbyszkiem III. Przebywając w ciągu dwóch lat w Argentynie i Brazylji, pokonał on tam wielu renomowanych zapaśników amerykańskich, zdobywając tytuł wicemistrza Argentyny i mistrza Brazylji. Dzięki ujmującemu zachowaniu się na ringu zdobył on sobie przydomek „el conde del ringo" a piękne Amerykanki w uznaniu jego męskiej urody dodały mu przydomek „adonis de bronce".
Obok udziału w zawodach sportowych, Karol Nowina Szczerbiński zdziałał wiele dla propagandy polskości w Ameryce, biorąc udział w wielu imprezach polskich za oceanem. O tej właśnie działalności młodego zapaśnika rozpisują się gazety emigracyjne w słowach nadzwyczaj pochlebnych, a posłowie Polski: dr Mazurkiewiez w Buenos Aires i dr Grabowski w Rio de Janeiro wyrazili mu pisemne uznanie.
Obecnie Karol Nowina Szczerbiński bierze udział w wielkim turnieju zapaśniczym w Barcelonie, który potrwa jeszcze kilka tygodni.

Znakomity zapaśnik Karol Nowina-Szczerbiński, nazywany przez Amerykanki "adonis de bronce", w towarzystwie hiszpańskiej artystki filmowej Senority Finita Gavannillas, w czasie swych występów w Barcelonie.

Źródło: Światowid nr 12 (606) - 21.03.1936, str.5

niedziela, 1 lutego 2009

Badanie serca zapomocą radio

Badanie serca zapomocą radio. W szpitalu w Wersalu dwaj specjaliści chorób sercowych, lekarze Lutenbacher i Gaumont, zastosowują obecnie do badania bicia serca u pacjentów aparat radio, który pozwala im słyszeć dokładnie najcichsze szmery, nie dające się skontrolować zapomocą zwykłej słuchawki lekarskiej.

Źródło: Światowid nr 8 (81) - 20.02.1926