niedziela, 31 sierpnia 2008

Okręt polski ratuje niemieckich rozbitków

Statek "Kościuszko", płynąc z Nowego Jorku do Kopenhagi i Gdyni zauważył w pobliżu wybrzeża duńskiego niemiecki statek rybacki "Horst Wessel", sygnalizujący żądanie natychmiastowej pomocy. Wysłana szalupa zabrała na statek polski 12-tu ludzi, zaś "Horst Wessel", jako silnie uszkodzony, został holowany w kierunku Kopenhagi. Jednakowoż w ciągu drogi okazało się, iż uszkodzenie nie pozwoli na doprowadzenie niemieckiego statku do portu. Toteż "Kościuszko" pod wodzą kpt. Borkowskiego wraz z uratowanymi rozbitkami, skierował się do Kopenhagi, z kolei zaś do Gdyni, gdzie wysadzono na ląd niemieckich marynarzy. Zarówno kpt. Olszowsky, jak i marynarze "Horst Wessla" wyrazili gorące podziękowania załodze "Kościuszki" za ocalenie życia i życzliwe zajęcie się ich losem.

Źródło: Światowid nr 48 (485) - 25.11.1933, str.3

sobota, 30 sierpnia 2008

Rozłam w Polskim Związku Piłki Nożnej

Rozłam w Polskim Związku Piłki Nożnej. Na z dawna oczekiwanem walnem zebraniu PZPN, odbytem w ubiegłą sobotę w sali Tow. Lek. w Krakowie, przyszło do rozłamu w tym Związku, co może pociągnąć za sobą bardzo ważne, a ujemne skutki dla sportu piłki nożnej w Polsce. Nasze zdjęcie na lewo przedstawia honorowego członka PZPN p. L. Christelbauera, który bezskutecznie próbował sprawę ugodowo załatwić. Zdjęcie na prawo odtwarza moment obrad pod przewodnictwem p. Cetnarowskiego (1), z udziałem wiceprezesa, mjr armii francuskiej Essmana (2) , prezesa górnośląskiego Związku okr. Fliegera (3) i innych. Wynikiem rozłamu jest założenie przez secesjonistów osobnej Polskiej Ligi Piłki Nożnej.

Źródło: Światowid nr 10 (135) - 05.03.1927, str.8

piątek, 29 sierpnia 2008

Epokowa chwila w dziejach prawosławia w Polsce

Zarówno zasady tolerancji religijnej, jak i interes państwowy oraz interes duchowy niemałego odłamu ludności Rzpltej Polskiej wymagają by Kościół Prawosławny rozwijał się w naszym kraju pod dobroczynną opieką Państwa, niezależnie od czynników zagranicznych, rządząc się jedynie kanonami swej wiary i prawami państwowemi. W tym duchu p. Prezydent Rzpltej wznawiając chlubne tradycje Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pod której auspicjami obradował w r. 1791 ostatni Sobór Kościoła Prawosławnego w Polsce orędziem swem wezwał metropolitę Dyjonizego , głowę autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce do zwołania w najbliższym czasie soboru. Uroczystości, które z tego powodu odbyły się w stolicy dnia 1. czerwca miały charakter wyjątkowej dostojności, odpowiadający jednak zupełnie znaczeniu tego doniosłego momentu.

Źródło: Światowid nr 23 (305) - 14.06.1930, str.23

czwartek, 28 sierpnia 2008

Koleje niemieckie dbają o swoich pracowników

Zarząd kolei niemieckich wydał przed kilku tygodniami zarządzenie, aby pracownikom kolejowym wydawano na większych stacjach w porze upałów chłodzoną czarną kawę. - Zarządzenie to spotkało się z wielkiem uznaniem ze strony kolejarzy. - Możeby coś podobnego wprowadzić i w Polsce ?

Żródło: Światowid nr 31 (573) - 03.08.1935, str.12

środa, 27 sierpnia 2008

Tydzień samowystarczalności w Warszawie

Między 27 października a 4 listopada odbędzie się w stolicy "Tydzień samowystarczalności gospodarczej" w czasie którego ma być przeprowadzona propaganda za popieraniem wyrobów krajowych i ograniczeniem wwozu z zagranicy zwłaszcza towarów luksusowych. Już dzisiaj krążą po ulicach Warszawy grupki studentów Uniwersytetu z tablicami i wywieszkami propagującymi hasła samowystarczalności gospodarczej. Dajemy tutaj zdjęcie przedstawiające jeden z takich pochodów.

Źródło: Światowid nr 44 (221) - 27.10.1928, str.16

wtorek, 26 sierpnia 2008

Jak pracuje centrala telefonów w Warszawie

Przechodzących przez ulicę Zielną w Warszawie uderza ośmiopiętrowy gmach, prawie że już "drapacz nieba", mający bardzo oryginalną fasadę. Jest to Centrala warszawskich telefonów, obsługująca ludność naszej stolicy. Telefon jest dziś w całym kulturalnym świecie "artykułem codziennego zapotrzebowania", bez którego niepodobna sobie wyobrazić życia społecznego i gospodarczego. Jak niema ponoć róży bez kolców, tak i telefon, a raczej jego funkcjonowanie, daje niejednokrotnie powód do krytyki, o ile jednak chce być objektywnym i spojrzeć na stronę techniczną, to nie będzie zbyt trudno znaleźć momenty tłomaczące niejedną usterkę. Telefony warszawskie mają stosunkowo dobrą markę, słuszną tedy jest rzeczą pokazać naszym P.T. Czytelnikom, jak wyglądają urządzenia telefoniczne od wewnątrz. Zdjęcia przedstawiają: 1. Widok ogólny sali z telefonistkami przy tablicach rozdzielczych. 2. Centralę przy ul. Zielnej. 3. Motorową pompę doprowadzającą wodę na 9. piętro. 4. Salę napraw uszkodzonych aparatów, wreszcie 5. Funkcjonariusza Centrali, sprawdzającego jakość sieci w aparatach ulicznych.

Źródło: Światowid nr 10 (135) - 05.03.1927, str.9

poniedziałek, 25 sierpnia 2008

Konfederatki na Madagaskarze

Znany podróżnik mjr. Lepecki, który bawił niedawno na Madagaskarze dla zbadania możliwości emigracyjnych na tej wyspie odkrył tam plemię tubylców (na zdjęciu), noszących polskie konfederatki. Wprowadził je tam August Maurycy Beniowski (1741 - 1786), unieśmiertelniony przez Słowackiego. W r. 1772 dwór francuski powierza Beniowskiemu wyprawę na Madagaskar. Beniowski ogłasza się królem wyspy, popada w konflikt z Francją i ginie w walce z jej wojskami.

Źródło: Światowid nr 40 (686) - 02.10.1937, str.3

niedziela, 24 sierpnia 2008

Miss France

Świeżo kreowana we Francji królowa piękności, młodziutka panna Raymonde Allain, stanowi oczywiście sensację dnia. Oblegana jest przez reporterów, przez fotografów, operatorów kinowych, a właściciele wielkich magazynów mód ofiarują jej gratis swoje najpiękniejsze modele, byle tylko miss France chciała je nosić i lansować (...)

Źródło: Światowid nr 24 (201) - 09.06.1928, str.6

Z imdb wynika, że miała wtedy 16 lat.

sobota, 23 sierpnia 2008

Zgon posła japońskiego

W tych dniach zmarł w Otwocku pod Warszawą po dłuższej chorobie piersiowej poseł japoński śp. minister Hirouki Kawai. Przed śmiercią wyraził on życzenie przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Sakramentu Chrztu udzielił mu nuncjusz Apost. Mons. Marmaggi. Żona i dzieci zmarłego posła już dawno przeszły na łono kościoła rzymsko-katolickiego. Pogrzeb ś.p. posła Hirouki Kawai odbył się z domu żałoby przy ul. Foksal do kościoła św. Krzyża. Tam premjer Jędrzejewicz udekorował trumnę orderem Polonia Restituta. Kondukt pogrzebowy otwierały oddziały wojskowe. Śpij Synu kraju kwitnących wiśni w polskiej ziemi. Oby Ci ona była lekka !

Źródło: Światowid nr 35 (472) - 26.08.1933, str.5

piątek, 22 sierpnia 2008

Konsystorz papieski w Watykanie

Z początkiem kwietnia Ojciec święty odbył konsystorz, na którym m. i. mianował dwóch arcybiskupów hiszpańskich kardynałami. Prasa polska podniosła przy tej sposobności słuszne żądanie powiększenia liczby kardynałów polskich, nieodpowiadającej liczebności katolickiej ludności u nas i znaczeniu naszego Państwa wogóle.

Źródło: Światowid nr 16 (37) - 18.04.1924, str.3

czwartek, 21 sierpnia 2008

Agitacja za prawem wyborczem kobiet

Jak wiadomo Francja, mimo całej swej postępowości i kultu dla kobiety, nie dała jej jeszcze prawa wyborczego do parlamentu. Agitację za takiem równouprawnieniem prowadzą tam głównie koła katolickie. Zdjęcie nasze przedstawia jednego z najwybitniejszych kapłanów paryskich, księdza Hennoique, przemawiającego na jednem z kobiecych zebrań w Paryżu.

Źródło: Światowid nr 4 (77) - 23.01.1926, str.3

środa, 20 sierpnia 2008

W trosce o zdrowie dzieci

W trosce o zdrowie dzieci. Na wystawie higjenicznej w Dreźnie, którą otwarto przed kilku dniami, duże zainteresowanie budzi druciany kojec, przeznaczony dla niemowląt. Kojec taki, przymocowany na zewnątrz okna, pozwala dziecku korzystać ze słońca i powietrza, którego brak daje się odczuwać w ciasnych robotniczych mieszkaniach.

Źródło: Światowid nr 21 (354) - 23.05.1931, str.6

wtorek, 19 sierpnia 2008

Chrzciny w Mödling

W Mödling pod Wiedniem odbyły się uroczyste chrzciny najmłodszej córeczki Antoniego Habsburga i jego żony Ileany, siostry króla rumuńskiego. Matką chrzestną była królowa Marja rumuńska. Arcyksiąże Antoni jest znakomitym lotnikiem. Przed dwoma laty brał on udział w Challenge'u i przelatywał wówczas przez Polskę. Na zdjęciu w pośrodku księżniczka Ileana z córką, obok królowa Marja, na prawo arcyksiążę Antoni ze swym najstarszym synkiem.

Źródło: Światowid nr 6 (495) - 03.02.1934, str.10

poniedziałek, 18 sierpnia 2008

Niesamowity pogrzeb

Rosja dzisiejsza - to kraj paradoksów, nie spotykanych chyba nigdzie na świecie. Obok starych, odwiecznych, uświęconych tradycją zwyczajów wyrastają nowe, stworzone przez "proletarjacką" kulturę. W dalekich, azjatyckich stepach, za traktorem, straszącym łoskotem motoru stada nomadów, krającym w skiby dziewiczą pustynię, - chodzą ludzie ubrani, jak przed tysiącem lat. Nie zobaczymy tu mechaników w robotniczych kombinacjach - ale typowo wschodnie, długie chałaty i turbany. A zwyczaj?... Zmodernizował się chyba o tyle, że kiedyś na stepach Tadaczikistanu wożono nieboszczyków na "biedce" zaprzężonej w chudą szkapę. Dziś "trudowyj udarnik" - "pionier pracy" z kołchozu jedzie na cmentarz traktorem, będącym symbolem nowego porządku. Mahometańskie masy przyjęły bolszewicki regime z właściwym im fatalizmem. Co robić... Tak być musi... Allah jest wielki...

Źródło: Światowid nr 27 (464) - 01.07.1933, str.10

A traktor na zdjęciu to amerykański Farmall F20, produkowany od 1932 r.

niedziela, 17 sierpnia 2008

Straszna katastrofa kolejowa we Francji

Straszna katastrofa kolejowa we Francji. Francuska kolej żelazna, której pociągi pod względem wygody są na niektórych linjach wzorem nowoczesnego komfortu, ma również jednak niestety ustaloną już prawie opinję, że zwłaszcza w sezonie letnim na jej szlakach wydarzają się często katastrofy, przybierające wielkie rozmiary i pochłaniające liczne ofiary. W tych dniach pociąg pospieszny kursujący pomiędzy Paryżem a Marsylją, spotkawszy na swym torze mały wózek robotniczy, wykoleił się, przyczem zginęło 7 osób, a przeszło 30 odniosło ciężkie rany. Utrzymuje się pogłoska, że katastrofa nie była skutkiem przypadku, lecz uplanowanego zamachu na premiera Tardieu, który właśnie na kilka godzin przedtem tą samą drogą jechał.

Źródło: Światowid nr 23 (305) - 14.06.1930, str.19

sobota, 16 sierpnia 2008

Zdemaskowanie Jana Guzika w Krakowie


Głośne warszawskie medjum zawodowe, Jan Guzik w dniu 4 grudnia zdemaskowany został na seansie w Krakowskim Towarzystwie metapsychicznem. Niespodziewane dla medjum zapalenie światła magnezjowego utrwaliło obraz, jak Guzik uwolnił sobie lewą rękę z pod kontroli sąsiada, owinął sobie ramie kotarą zawieszoną obok stołu i palcami (posmarowanemi fosforyzującą pastą) imitował świetlaną "zjawę".


Źródło: Światowid nr 20 (20) - 20.12.1924, str.1,4

Jak widać tutaj, nie zaszkodziło to medium w późniejszej działalności.

Niemiłe postrzyżyny

Z okazji Zaduszek podążyły do Warszawy całe tłumy żebraków z prowincji, aby ustawić się u bram cmentarza na Powązkach i na Bródnie i prosić "litosierne" serca o grosik. Przybyli więc ślepcy, chromi, głusi, kalecy bez rąk i bez nóg, niemowy i jąkały, spodziewając się dobrego żniwa. Ależ jakie rozczarowanie ich spotkało! Na polecenie władz administracyjnych policja państwowa przytrzymała wszystkich tych żebraków i odstawiła ich naprzód do kąpieliska przy ul. Spokojnej, a potem do specjalnie przygotowanego domu przy ul. Okopowej 59. Żebraków odwszono, ostrzyżono i ogolono, a potem odesłano do miejsca zamieszkania. Strach więc padł na dziadów. Niedobitki ich pouciekały ze stolicy i teraz można chodzić całemi godzinami po Warszawie, a nie zobaczy się żebraka. Ta akcja władz administracyjnych zasługuje ze wszechmiar na pochwałę, gdyż żebractwo było plagą Warszawy. Teraz kolej na inne miasta.

Źródło: Światowid nr 46 (535) - 11.11.1934, str.4

środa, 13 sierpnia 2008

Walki religijne w Meksyku

Walki religijne w Meksyku. Nasze zdjęcie przedstawia manifestację 50000 robotników meksykańskich, popierających rząd w jego religijnych reformach. Jak widać manifestacja, z obawy przed rozruchami, odbywa się przy asystencji wojska.

Źródło: Światowid nr 35 (108) - 28.06.1926, str. 5

wtorek, 12 sierpnia 2008

2-go czerwca spadł w Grodnie śnieg !

Zdjęcie zaiste niezwykłe: 2-go czerwca, a więc pod datą, z którą normalnie łączy się pojęcie gorących promieni letnich, śnieg spadł w znacznej części naszych kresów wschodnich a m. i. w Grodnie, gdzie na kilka godzin pokrył białą szatą trawniki, liście drzew i dachy i gzymsy kościołów i domów.

Źródło: Światowid nr 25 (202) - 16.06.1928, str.4

Wycieczka z Torunia w Berlinie

Dnia 31 ub. m. przybyła do Berlina wycieczka z Pomorza, głównie z Torunia, liczącą ponad 600 osób. Na dworcu udekorowanym flagami o barwach polskich i niemieckich powitała ich muzyka oddziałów szturmowych, a szef propagandy Schulze wygłosił przemówienie, w którem podkreślił, że nic tak nie przyczynia się do wzajemnego poznania, jak wycieczki Polaków do Niemiec i Niemców do Polski. Na zakończenie szef Schulze wzniósł okrzyk na cześć Marszałka Piłsudskiego i kanclerza Hitlera, który wszyscy powtórzyli z zapałem. Wycieczka zabawiła w Berlinie przez sześć dni.

Źródło: Światowid nr 46 (535) - 11.11.1934, str.3

niedziela, 10 sierpnia 2008

Piłka nożna z pocałunkiem

Piłka nożna z pocałunkiem. Rozegrany świeżo w Londynie międzynarodowy match damski piłki nożnej odznaczał się tą oryginalnością, że jego uczestniczki przed zawodami nietylko podały sobie ręce, ale i "coram publico" się wycałowały.

Źródło: Światowid nr 22 (43) - 30.05.1925, str.16

sobota, 9 sierpnia 2008

Wielka konferencja londyńska

Wielka konferencja londyńska. W ciszy odbywają się przy zamkniętych drzwiach obrady międzynarodowej konferencji w sprawie ograniczenia zbrojeń na morzy. Przy zielonym stole wyłaniają się coraz to nowe trudności i tylko przy stole biesiadnym wszyscy uczestnicy mają wesołe miny. Na lewo podajemy pięciu polityków, najwybitniejszą rolę na konferencji londyńskiej odgrywających, a mianowicie u góry Stimsona (Stany Zjedn.) i Grandi'ego (Italja), w środku Hendersona (W. Brytanja) na dole Wakatsuki'ego (Japonja) i adm. Tu (Chiny). Zdjęcie na prawo przedstawia wielką ucztę na cześć konferencji, wydaną przez lord-mayora londyńskiego Sir Waterlow (stojącego w środku, pomiędzy delegatami obcych państw i dostojnikami angielskimi).

Źródło: Światowid nr 4 (286) - 01.02.1930, str. 3

piątek, 8 sierpnia 2008

Niesamowita fantazja

Niesamowita fantazja. Oba górne nasze zdjęcia przedstawiają fikcyjne obrazy wojny przyszłości, jak sobie ją wyobrażają ludzie, lubujący się w "przyjemnych" wizjach. Oto w tej wojnie przyszłości wojska lądowe nie będą mogły odbywać marszów w obawie przed gazami i aeroplanami. I tylko tanki dawać im będą jakie takie zabezpieczenie. Wylądowywanie wojsk odbywać się będzie za pomocą olbrzymich łodzi podwodnych, przyczem tanki i te łodzie będą z aeropłanu zakrywane chmurami dymu, dla ukrycia ich przed obserwatorami. Podziemne garaże dla aeroplanów wyrzucać będą tysiące samolotów, miasto zaś otoczone będzie osobnemi chemicznie preparowanemi pochodniami, których dym unieszkodliwiać ma duszące gazy. Zdjęcie nasze na lewo przedstawia w powietrzu trzy złączone zeppeliny, jako stacja dla wylądowania aeroplanów. Platforma ponad tymi zeppelinami to warsztat dla naprawy samolotów i napełniania ich benzyną. Pod zeppelinami umieszczona będzie na razie nieczynna rezerwa aeroplanów. Zeppeliny otrzymywać będą benzynę bezpośrednio z łodzi podwodnych. Aeroplan na lewo kierowany jest automatycznie z brzegu za pomocą radio. Zdjęcie na prawo podaje fikcyjny obraz wojny przyszłości z przekrojami tanków i podziemnych garaży dla aeroplanów.

Źródło: Światowid nr 40 (61) - 03.10.1925, str.7

czwartek, 7 sierpnia 2008

Przed budową meczetu w Warszawie

Wśród mniejszości narodowych w Polsce znajdują się również Tatarzy. Najwięcej jest ich na Kresach Wschodnich w województwach Wileńskiem i Nowogródzkiem. Należą oni do 19 parafij. Głową kościoła muzułmańskiego w Polsce jest mufti dr Jakób Szynkiewicz, zamieszkały stale w Wilnie. Ostatnio odbył on sześciomiesięczną podróż po Egipcie i Indjach, gdzie podejmowano go z wielką gościnnością. Od dwunastu lat istnieje Związek Tatarów w Warszawie, którego prezesem jest p. Abdul Hamid Churamowicz, członek zarządu Towarzystw Polsko-Tureckiego i Polsko-Irańskiego. Związek ten przystąpił obecnie do budowy meczetu w naszej stolicy. Polscy Tatarzy, kochający szczerze Rzeczpospolitą wydają własny miesięcznik p.t. "Życie tatarskie", którego redaktorem jest pułkownik Stefan Tuhacz-Baranowski.

Źródło: Światowid nr 4 (690) - 30.10.1937, str.7

środa, 6 sierpnia 2008

Zbrodnicze zamachy na samochody

Zbrodnicze zamachy na samochody. Społeczeństwo wielkopolskie zaniepokojone jest w wysokim stopniu zbrodniczemi zamachami tajemniczych sprawców na przejeżdżające samochody. Zamachy te zdarzają się w ostatnich tygodniach często, a skutki ich są zazwyczaj okropne. - Nasze zdjęcie na lewo przedstawia straszną katastrofę samochodową na szosie pomiędzy Kotowem a Komornikami, skutkiem ułożonego na ziemi i lekko tylko przysypanego piaskiem granatu - na zdjęciu zaś na prawo widać szczątki wysadzonego w powietrze przy pomocy bomby samochodu ks. prob. Janasika na szosie kórnickiej.

Źródło: Światowid nr 29 (311) - 26.07.1930, str.4

wtorek, 5 sierpnia 2008

Prymas Anglji w Łowiczu


Najwyższy dostojnik kościoła katolickiego w Anglji, arcybiskup westminsterski ks. kardynał Bourne, przybył na zaproszenie ks. kardynała Kakowskiego do Polski i po pobycie w Poznaniu i Warszawie uczestniczył w tradycyjnym odpuście na św. Stanisława w Łowiczu, gdzie zebranej tłumnie ludności wiejskiej udzielał sakramentu Św. Bierzmowania.


Źródło: Światowid nr 20 (145) - 14.05.1927, str. 1, 13

poniedziałek, 4 sierpnia 2008

Młodzież z Pińska na Sowińcu

Wycieczka gimnazjum im. Marszałka Piłsudskiego z Pińska w czasie pracy na Sowińcu. Większość uczniów i uczenic przybyła w poleskich strojach ludowych. Z twarzy uczniów przebija radość, że mogą się przyczynić do budowy kopca Marszałka.

Źródło: Światowid nr 43 (585) - 26.10.1935, str.24

niedziela, 3 sierpnia 2008

Zaburzenia studenckie w Krakowie

Zaburzenia studenckie w Krakowie. Na tle sporu o uprawnienie do noszenia odznak korporacyjnych wynikł pomiędzy częścią katolickiej a żydowskiej młodzieży akademickiej w Krakowie ostry konflikt, który w dniu 11 bm. przeniósł się na Rynek Główny. Nasze zdjęcie przedstawia t.z. Linię A-B i plac Marjacki podczas interwencji policji, przyczem na wszelki wypadek obecne było również pogotowie ratunkowe z karetką.

Źródło: Światowid nr 8 (185) - 18.02.1928, str. 13

sobota, 2 sierpnia 2008

Wielkie święto w małem państwie

Wielkie święto w małem państwie. Ucichły wieści o groźbach rewolucji w Monaco. Władca tego minjaturowego państewka pogodził się ze swoim ludem i w harmonji i z wielką pompą obchodzono tam nabożeńswtem w katedrze wielką rocznicę proklamacji niezależności państwowej.

Źródło: Światowid nr 4 (286) - 01.02.1930, str.3