czwartek, 12 lutego 2009

Udaremnione włamanie do Kasy Głównej Urzędu Pocztowego w Warszawie

Komisja złożona z Gen. Dyrektora Poczt i Telegr. J. Moszczyńskiego (1), Komendanta Policji Państwowej na m. Warszawę Czyniewskiego (2), prez. warsz. Dyrekcji Poczt i Tel. Seidlera (3), przeprowadza przy pomocy strażników pocztowych: A. Piotrowskiego (4) i Sztuki (5), oraz posterunkowych: Puzia (6), Kanka (7) i Figielskiego (8), którzy udaremnili włamanie, badanie otworu kanałowego (x), przy pomocy którego włamywacze mieli dostać się do Kasy. Krata w otworze widoczna na zdjęciu, założona została już po wykryciu zamierzonego włamania. W ten sposób udało się dzięki czujności posterunkowych udaremnić zuchwały plan, który w razie urzeczywistnienia przyniósłby znaczne szkody skarbowi pocztowemu.

Źródło: Światowid nr 7 (26) - 14.02.1925, str.4

Brak komentarzy: