niedziela, 22 marca 2009

Przesilenie gabinetowe

Posiedzenie Sejmu w dniu 14 marca w czasie przemówienia p. premjera Bartla, oświadczającego, że cały rząd solidaryzuje się z pp. min. Prystorem i Czerwińskim. Na trybunie p. premjer Bartel (1), przewodniczący marsz. Daszyński (2), na prawo na drugim planie Rada ministrów. Siedzą (od ściany ku środkowi sali) pp. min. Zaleski, Kwiatkowski, Matakiewicz, w drugim rzędzie w tym samym porządku pp. min. Matuszewski, Dutkiewicz, Czerwiński, Prystor, za nimi stoi min. Kuhn, a w trzecim rzędzie trzeci siedzi p. min. Boerner.

P. poseł Róg (x) (Wyzwolenie), wygłaszający z trybuny protest Centrolewu przeciwko mowie p. premjera Bartla w Senacie.

P. poseł Żuławski (x) (P.P.S.C.K.W.), motywujący z trybuny wniosek o wyrażenie p. min. pracy i opieki społecznej Prystorowi wotum nieufności. Na ławach ministerialnych siedzi pierwszy od ściany p. premjer Bartel (xx).

P. min. spraw wewn. Józewski (1) opuszcza gmach sejm. w dn.14 bm. Obok p. poseł Kościałkowski (2).

P. prem. Bartel (x) opuszcza gmach sejm. w dn. 14 bm. po ogłoszeniu przerwy obiadowej.

P. min. kom. Kuhn (1) przy wyjściu z gmachu sejm. wdn. 14bm. wto-warzystwie nacz. Dobruckiego (2).

P. min. pr. i op. społ. Prystor (1) wychodzi z Sejmu z p. dyr. dep. pol. min. spr. wewn. płk. Stamirowskim (2).

Ostatnie posiedzenie Senatu przed wybuchem przesilenia gabinetowego. Przewodniczy obradom p. wicemarszałek Gliwic (1), na ławach ministerialnych p. minister skarbu Matuszewski (2), na trybunie p. senator Radomski (3).

P. min. spraw zagran. dr. August Zaleski przy wyjściu z gmachu sejmowego w dniu 14 b.m.

Źródło: Światowid nr 11 (293) - 22.03.1930, str.2

Brak komentarzy: