piątek, 22 sierpnia 2008

Konsystorz papieski w Watykanie

Z początkiem kwietnia Ojciec święty odbył konsystorz, na którym m. i. mianował dwóch arcybiskupów hiszpańskich kardynałami. Prasa polska podniosła przy tej sposobności słuszne żądanie powiększenia liczby kardynałów polskich, nieodpowiadającej liczebności katolickiej ludności u nas i znaczeniu naszego Państwa wogóle.

Źródło: Światowid nr 16 (37) - 18.04.1924, str.3

Brak komentarzy: