sobota, 30 sierpnia 2008

Rozłam w Polskim Związku Piłki Nożnej

Rozłam w Polskim Związku Piłki Nożnej. Na z dawna oczekiwanem walnem zebraniu PZPN, odbytem w ubiegłą sobotę w sali Tow. Lek. w Krakowie, przyszło do rozłamu w tym Związku, co może pociągnąć za sobą bardzo ważne, a ujemne skutki dla sportu piłki nożnej w Polsce. Nasze zdjęcie na lewo przedstawia honorowego członka PZPN p. L. Christelbauera, który bezskutecznie próbował sprawę ugodowo załatwić. Zdjęcie na prawo odtwarza moment obrad pod przewodnictwem p. Cetnarowskiego (1), z udziałem wiceprezesa, mjr armii francuskiej Essmana (2) , prezesa górnośląskiego Związku okr. Fliegera (3) i innych. Wynikiem rozłamu jest założenie przez secesjonistów osobnej Polskiej Ligi Piłki Nożnej.

Źródło: Światowid nr 10 (135) - 05.03.1927, str.8

Brak komentarzy: