czwartek, 8 stycznia 2009

Na marginesie Kongresu Eucharystycznego w Kartaginie

Na lewo w owalu: Kard. Lepicier, legat papieski, wylądował w Tunisie.

Dyplomaci watykańscy. Kardynał-sekretarz stanu Pacelli (1), kard. Gasparri (2) i arcyb. Pizzardo (3). Szczególnie kard. Gasparri, który przez długie lata kierował polityką Watykanu, może być śmiało nazwany twórcą odrodzenia Państwa kościelnego.

Kongres Eucharystyczny w Kartaginie. W Kongresie tym, którego otwarcie nastąpiło dnia 8 b.m., wzięła udział także pielgrzymka polska pod przewodnictwem Jego Eminencji kardynała dra Hlonda (1) i ks. biskupów Przeździeckiego, Łukomskiego, Radońskiego, Okoniewskiego i Kubickiego. Na fotografji widzimy uczestników pielgrzymki w czasie przejazdu przez Rzym. Gości wśród nich ambasador Polski przy Watykanie hr. Przeździecki (x).

Modlitwa Prymasa Polski. Kardynał Prymas ks. Hlond trwa na modlitwie przed odprawieniem Mszy pontyfikalnej w Belwederze (Tunis) i Komunją dzieci. (Zdjęcie to nadesłane od specjaln. korespondenta „Światowida" pocztą lotniczą).

Dzieci u Stołu Pańskiego. Na kongres Eucharystyczny przybyło także mnóstwo dzieci z całego świata. Przystąpiły one do Komunji świętej, którą otrzymały z rąk ks. Prymasa Hlonda. (Od specjalnego korespondenta „Światowida").

Źródło: Światowid nr 19 (301) - 17.05.1930, str.8

1 komentarz:

Józef Kapaon pisze...

Uczestnikiem pielgrzymki na Kongres była siostra mojej babci. Przechowujemy jej relację z tego wydarzenia. Zgłosiłem ją na stronę Polak Wszechczasów (http://polakwszechczasow.pl/polakwszechczasow/maria_krolowa_z_annopola). Serdecznie pozdrawiam, Józef katecheta.