niedziela, 21 września 2008

Wystawa kanarków w Krakowie

W dniach 1-3 stycznia b.r. odbyła się w Krakowie w gmachu przy ul. Potockiego 11 VI-ta wystawa kanarków, urządzona przez Towarzystwo Hodowli Kanarków "Sport". Obowiązki sędziego sprawował p. Bochynek z Siemianowic na Śląsku. Nagrody otrzymali, w kategorji chowu własnego, medal złoty, nadany przez centralę w Poznaniu: Chudyba Jan (336 punktów), przez centralę krakowską: Wąsowicz Antoni (324), Jabłoński Adam (321), Deresiewicz Adolf (318), Mroziński Stanisław (300), Syweńki Paweł (330); medal srebrny: Mroziński Stanisław (294 i 292), Zięba Jan (279 i 210); w kategorji chowu powszechnego medal złoty: Matula Robert (309), Krajewski Jan (300). Kasztelewicz Stanisław (298), medal srebrny: Jabłoński Adam (228). Zaznaczyć należy, że sędzia premjuje zawsze nie pojedyncze kanarki, ale komplety złożone z 4 sztuk. Każdy kanarek za śpiew otrzymuje pewną ilość punktów, przyczem rozróżnia się 9 różnych tonów, jak trele, basy, harmonję, gwizdek itd. Wystawa cieszyła się wielkiem powodzeniem, a co dziesiąty z gości został obdarzony kanarkiem.

Źródło: Światowid nr 2 (387) - 09.01.1932, str.3

Brak komentarzy: