niedziela, 27 kwietnia 2008

Episkopat Polski na Jasnej Górze

W tych dniach odbyła się na Jasnej Górze pod Częstochową wielka konferencja Episkopatu polskiego w której wzięli udział: (siedzący od lewej ku prawej) J. E. ks. biskup Okoniewski z Chełmna, J. E. ks. biskup Kocyłowski (gr. kat.) z Przemyśla, J. E. książę Metropolita Sapieha z Krakowa, J. Em. ks. kard. Kakowski z Warszawy, J. E. Nuncjusz Apost. ks. Marmaggi, J. Em. Prymas Polski ks. kard. Hlond z Poznania, J. E. Metropolita Jałbrzykowski z Wilna, J. E. ks. arcybiskup Gall z Warszawy, J. E. ks. biskup Przeździecki z Siedlec, J. E. ks. biskup Łukomski z Łomży - dalej (stojący za nimi): J. E. ks. biskup-sufragan Szlagowski z Warszawy, J. E. ks. biskup Adamski z Katowic, J. E. ks. biskup Łosiński z Kielc, J. E. ks. biskup Lisowski z Tarnowa, J. E. ks. biskup-sufragan Niemira z Pińska, J. E. ks. biskup Bukraba z Pińska, J. E. ks. biskup-sufragan Owczarek z Włocławka, J. E. ks. biskup-sufragan Rospond z Krakowa, J. E. ks. biskup-sufragan Baziak ze Lwowa, J. E. ks. biskup-sufragan Tomczak z Łodzi, J. E. ks. biskup-sufragan Dembek z Łomży - oraz (stojący za nimi): J. E. ks. biskup-sufragan Bromboszcz z Mysłowic, J. E. ks. biskup-sufragan Tomaka z Przemyśla, J. E. ks. biskup-sufragan Komar z Tarnowa, J. E. ks. biskup polowy Gawlina z Warszawy i J. E. ks. biskup Buczko ze Lwowa. Dostojni uczestnicy obrad powzięli szereg doniosłych uchwał, związanych z aktualnemi potrzebami życia religijnego w naszem państwie.

Źródło: Światowid nr 39 (528) - 22.09.1934, str. 24

Brak komentarzy: