piątek, 25 kwietnia 2008

Nowy francuski ślizgowiec oceaniczny

Nowy francuski ślizgowiec oceaniczny. W Hawrze spuszczono na wodę ślizgowiec oceaniczny, który otrzymał imię "Genial". Ślizgowiec ten rozwija szybkość 22 węzłów na godzinę. Będzie on utrzymywał komunikację pasażerską między portem w Havre a miejscowością kąpielową Trouville. W zimie natomiast będzie użyty na Riwierze.

Źródło: Na szerokim świecie, nr 39 (368) - 29.09.1935, str. 6

Brak komentarzy: