środa, 2 kwietnia 2008

Stary i nowy świat

Stary i nowy świat. Zdaje się, że tylko w Anglji, klasycznym kraju, który umie pogodzić postęp, zwłaszcza techniczny z zachowaniem najstarszych tradycyj, również "tradycji" technicznej nie wyłączając, mógł się zrodzić taki skądinąd zajmujący zresztą, pomysł, jakiego obraz widzimy na naszej fotografji: urządzenie w obozie wojennym w Aldershot, koło Londynu, "capstrzyku", podczas którego łucznicy z XIV wieku jechać będą na najwspółcześniejszym pancernym czołgu bojowym.

Źródło: Na szerokim świecie nr 23 (247) - 04.06.1933, str. 2

Brak komentarzy: