czwartek, 27 marca 2008

Wypadki lwowskie


W ub. czwartek Lwów był terenem ubolewania godnych zajść, których ofiarą padło 10 zabitych i kilkudziesięciu rannych. Punktem wyjścia tych wypadków był pogrzeb robotnika Kozaka, który zginął w starciu przed kilku dniami. Władze zgodziły się na pogrzeb manifestacyjny zabitego i wyznaczyły trasę, po której miał się posuwać kondukt z prosektorjum na cmentarz Łyczakowski. Za namową jednak żywiołów wywrotowych skierowano kondukt do śródmieścia i zaatakowano czynnie policję, obrzucając ją kamieniami a ponadto rabując sklepy i rozbijając szyby. W tych okolicznościach policja zmuszona była użyć broni i siłą przywrócić porządek. Obecnie spokój panuje we Lwowie. Opinja publiczna bez różnicy partyj i narodowości potępia w jak najostrzejszy sposób te zajścia, spowodowane przez komunistów.

Ofiar wydarzeń 16.04.1936 było znacznie więcej bo 49 śmiertelnych i ponad 300 rannych. Link.

Źródło: Światowid - 25.04.1936, str.11

Brak komentarzy: