piątek, 7 marca 2008

Zjazd rabinów w Warszawie

Zjazd rabinów w Warszawie.W dniach od 7 do 12 b.m. obradował w Warszawie II. Zjazd Rabinów z całej Rzeczypospolitej. Mimo wielkich trudności udało się naszemu fotografowi dokonać kilku zdjęć, z których na lewo przedstawiamy scenę przybycia jednego z rabinów na Zjazd i zapisywania się w wykazie uczestników Zjazdu. Zdjęcie na prawo przedstawia grupę rabinów podczas jednej z przerw w czasie obrad. Wreszcie w medaljonie, pomiędzy tymi zdjęciami, podajemy portret posła rabina Lewina, przewodniczącego zjazdu.

Źródło: Światowid nr 8 (81) - 20.02.1926, str. 4

Brak komentarzy: