niedziela, 30 marca 2008

Złodziejskie znaki

Włóczędzy mają swój odrębny język, nietylko w formie mowy, ale i w formie znaków o umówionem znaczeniu. Jeżeli np. jeden z nich chce swoich towarzyszy ostrzec, że mieszkańcy tego domu dadzą się łatwo nastraszyć, rysuje na drzwiach dwa czworoboki, na siebie zachodzące (ryc. 1); podwójne koło oznacza, że w tym domu nic nie jest do dostania, a może raczej do wzięcia (ryc. 2); trzy ząbki przestrzegają przed złośliwym psem (ryc. 3); dwie strzałki w kole wzywają do natychmiastowego "ulotnienia się" z tej niebezpiecznej okolicy (ryc. 4); wreszcie dwa koła zachodzące na siebie radzą postępować bez obawy z jak największą bezczelnością i natarczywością. (ryc. 5).

Źródło: Światowid nr 19 (286) - 04.05.1929, str. 15

Brak komentarzy: