poniedziałek, 3 marca 2008

Pancerze ochronne Policji Państwowej

Pancerze ochronne Policji Państwowej. Komisja Policji Państwowej w Warszawie, dokonała w tych dniach prób z pancerzem i tarczą ochronną pomysłu inspektora P.P. p. Gallego (x). Te środki ochronne są lepsze i tańsze od używanych dotychczas tarcz niemieckich.

Szkoła Policji Państwowej w Mostach Wielkich. Przy udziale pp. ministrów Składkowskiego i Kwiatkowskiego wszystkich trzech pp. wojewodów Małopolski Wschodniej oraz głownego komendanta P.P. p. Maleczewskiego odbyło się w Mostach Wielkich uroczyste poświęcenie pięknego gmachu szkoły P.P., zbudowanego na gruzach dawnych koszar austrjackich.

Źródło: Światowid nr 44 (274) - 26.10.1929, str. 5

Brak komentarzy: