czwartek, 15 maja 2008

Trzechlecie pontyfikatu Ojca św. Piusa XI

Trzy lata temu ówczesny kardynał Achille Ratti po śmierci papieża Benedykta XV z łaski Bożej i wyboru św. Kollegium Kardynałów zasiadł na Stolicy Apostolskiej. Żaden naród nie powitał nowego Ojca św. z tak serdeczną czcią jak Polacy: Wszak Pius XI był poprzednio Nuncjuszem Apostolskim w Warszawie, tu otrzymał sakrę biskupią, tu zyskał Sobie serca Polaków, tu także składał rozliczne dowody Swej życzliwości dla naszego Narodu. Narodowi Polskiemu wolno przypuszczać, że pozostał on i dzisiaj szczególnie bliskim osobie Piusa XI. W tych dniach, gdy Papież obchodził trzechlecie Swoich rządów, oczy Polaków zwrócone były ku Stolicy Chrześcijaństwa, gdzie doniosłą tę rocznicę święcono uroczystymi modłami. Naszym czytelnikom miłą pamiątką będą zdjęcia z głównych momentów pontyfikalnej mszy św. w Bazylice św. Piotra, pokazujące po koleji, jak Ojciec św. na tronie modli się podczas mszy św., jak w czasie podniesienia klęczy, a wreszcie, jak wszyscy uczestnicy nabożeństwa z Nim na czele stoją w czasie Ewangelji św.

Źródło: Światowid nr 9 (30) - 28.02.1925, str.3

Brak komentarzy: