środa, 28 maja 2008

Uroczyste Zaprzysiężenie Episkopatu Polskiego

Zgodnie z konkordatem Prezydent Rzpltej dokonał w Belwederze uroczystego zaprzysiężenia wszystkich X.X. Arcybiskupów i biskupów polskich, (z wyjątkiem chorego ks. kardynała Dalbora), na wierność Rzeczypospolitej. Zdjęcie nasze przedstawia P. Prezydenta w otoczeniu Członków Episkopatu bezpośrednio po przysiędze w salonie belwederskim. Siedzą od lewej ku prawej X.X. Biskupi: Kocyłowski, Zdzitowiecki, Szeptycki, kardynał Kakowski, Prezydent Rzpltej, Nuncjusz Lauri, prez. min. Wł. Grabski, X.X. biskupi Nowowiejski, Wałęga, oraz metropolita ormiański Teodorowicz; stoją od lewej X.X. biskupi Łosiński, Sapieha, Łoziński, Przeździecki, Gall, Chomyszyn, Tymieniecki i min. oświaty Grabski oraz ks. biskup Fulman.

Zdjęcie górne (lewe) przedstawia ks. Kardynała arcybiskupa warszawskiego, Kakowskiego, w chwili, gdy po złożeniu przysięgi, wsiada pod Belwederem do samochodu. Zdjęcie dolne (lewe) wyobraża grecko-katolickiego metropolitę lwowskiego Szeptyckiego, udającego się do Belwederu na złożenie przysięgi.

Na zdjęciu górnem (prawe) obecny przy uroczystem zaprzysiężeniu Episkopatu nuncjusz papieski, ks. arcybiskup Lauri, opuszcza Belweder. Na zdjęciu dolnem (prawe) udało się naszemu fotografowi schwycić chwilę, kiedy ks. biskup pol. Gall opuszcza mury katedry św. Jana, udając się do Belwederu.

Źródło: Światowid nr 38 (59) - 19.09.1925, str. 8

Brak komentarzy: