niedziela, 25 maja 2008

Raid lotniczy Małej Ententy i Polski

Trzy państwa, należące do Małej Ententy, mianowicie Czechosłowacja, Jugosławja i Rumunja oraz zaprzyjaźniona z nimi Polska, urządziły w ubiegłym tygodniu dwudniowy lot okrężny Bukareszt - Lwów - Warszawa - Praga - Brno - Zagrzeb - Białogród i Bukareszt. Raid stanowił z jednej strony dużą sensację sportową, nie pozbawioną nawet momentów politycznych, z drugiej strony jednak, skutkiem nadzwyczaj niekorzystnych warunków atmosferycznych, pociągnął za sobą nieszczęśliwe wypadki kilku lotników a nawet tragedję: kpt. lotnik czeskosłowacki Soukup, usiłując na trasie Kraków-Praga wskutek grożącej burzy wylądować, runął z maszyną na ziemię, ponosząc śmierć na miejscu. Pierwsze miejsce w ostatecznym wyniku raidu zdobyła Jugosławja, polscy lotnicy pp. Bajan i Pamuła osiągnęli miejsce piąte i szóste.

Źródło: Światowid nr 38 (267) - 14.09.1929, str. 6

Brak komentarzy: