sobota, 4 października 2008

Polska - Matką dla wszystkich

W armji polskiej szanuje się uczucia religijne mniejszości narodowych. Dowodem tego, choćby ta fotografja, na której widzimy gen. Dowoyno Sołłohuba (x), zasiadającego z żołnierzami wyznania mojżeszowego do świątecznej kolacji.

Źródło: Światowid nr 19 (301) - 17.05.1930, str.2

Brak komentarzy: