wtorek, 23 grudnia 2008

Dokoła przesilenia walutowego

Gmach b. Banku Państwa w Warszawie, obecnie siedziba Izby Skarbowej.

Gmach Giełdy przy ul. Królewskiej, w Warszawie.

Konferencja Komitetu Delegatów Ministra Skarbu do spraw oszczędnościowych z naczelnikami wydziału Departamentu Budżetowego. Siedzą od lewej ku prawej pp.: dyr. Kauzik, inż. Klarner, b. minister, inż. Drzewiecki, Ossowski, dr. Weinfeld, inż. Dunin, dr. Turteltaub, Sienkiewicz, Zakrzewski, dr. Marynowski, dr.
Grodyński, dr. Zaczek, komisarz oszczędnościowy wojewoda lubelski Moskalewski i Iwaszkiewicz.

Typy czarno-giełdziarzy warszawskich przed gmachem Giełdy.


Jedna z wielu charakterystycznych scen przed gmachem Giełdy warszawskiej, podczas przesilenia walutowego.Źródło: Światowid nr 50 (71) - 12.12.1925, str.16

Brak komentarzy: