poniedziałek, 15 grudnia 2008

Przed budową kościoła Opatrzności w Warszawie

Przed budową kościoła Opatrzności w Warszawie. Między projektami nadesłanemi na konkurs kościoła Opatrzności znajduje się projekt inż.-arch. Andrzeja Boni, który wyróżnia się monumentalnością i artystycznym rozmachem. Autor projektu jest Włochem z pochodzenia, oddawna osiadłym w Polsce. Zdjęcie nasze jest reprodukcją projektu, przedstawiającego ogólny widok świątyni.

Źródło: Światowid nr 20 (302) - 24.05.1930, str. 2

Brak komentarzy: