niedziela, 6 lipca 2008

Mniejszości narodowe...

Mniejszości narodowe nie przestają użalać się przed całym światem na rzekome prześladowanie ich przez rząd polski. Tymczasem właśnie Polska zarówno w przeszłości jak i w teraźniejszości przestrzega jak najdalej idącej tolerancji wobec wszystkich narodowości i wszystkich wyznań religijnych. Do tylu dowodów przybywa jeszcze jeden, który tu ilustrujemy. Oto rząd polski dba nawet o to, by więźniowie żołnierze wyznania mojżeszowego mogli uczestniczyć w nabożeństwach według swojego wyznania. W tym celu urządził w więzieniu wojskowem przy ul. Dzielnej w Warszawie bóżnicę i wyposażył ją w wszystkie potrzebne do normalnego kultu religijnego przybory. W tych dniach odbyło się właśnie uroczyste poświęcenie tego nowego dowodu polskiej... "nietolerancji" religijnej.

Źródło: Światowid nr 9 - 04.10.1924, str.4

Brak komentarzy: