niedziela, 27 lipca 2008

Polowanie na szczury w klasztorze Kapucynów we Wiedniu

Polowanie na szczury w klasztorze Kapucynów we Wiedniu. Magistrat m. Wiednia urządził w jednym, na dłuższy czas przedtem wyznaczonym dniu wielkie polowanie na szczury, gnieżdżące się zwłaszcza w starych budynkach. Organa miejskie obchodziły je, podkładając wszędzie trutki na tę wstrętną plagę. Zdjęcia nasze przedstawiają przygotowania do takiego polowania w znanym klasztorze O.O. Kapucynów we Wiedniu, a mianowicie na lewo w słynnych podziemiach klasztoru, mieszczących sarkofagi zmarłych cesarzy austryjackich i innych członków rodziny Habsburgów - na prawo w piwnicach z beczkami starego wina.

Źródło: Światowid nr 8 (133) - 19.02.1927, str. 15

Brak komentarzy: