sobota, 15 listopada 2008

Wspaniały aparat telefoniczny Ojca świętego

Wspaniały aparat telefoniczny Ojca świętego. W tych dniach zainstalowano w Watykanie obliczone na 800 uczestników urządzenie telefoniczne, przyczem papieżowi ofiarowano wspaniały aparat ze złota.

Ojciec święty inauguruje nowourządzoną sieć telefoniczną w Watykanie. W otoczeniu duchownych i świeckich dostojników dworu Ojciec św. Pius XI w tych dniach dokonał uroczystej inauguracji specjalnie dla państwa watykańskiego urządzonej sieci telefonicznej.

Źródło: Światowid nr 47 (329) - 29.11.1930, str.11

Brak komentarzy: